Badanie dopplerowskie płodu

« Wróć

Badanie Dopplerowskie służy do oceny przepływu krwi w krążeniu matczyno-płodowm. W 5 tyg. ciąży można obrazować przepływ w tętnicach spiralnych, radialnych, uwidocznić pęcherzyk żółtkowy z przewodem żółtkowym. W dalszym przebiegu ciąży, po pojawieniu się echa płodu można obrazować przepływ krwi w naczyniach maciczno-łóżyskowych, pępowinowych oraz płodowych. W 9 tygodniu ciąży można ocenić przepływ krwi w przewodzie żylnym. Nieprawidłowy przepływ w I trymestrze ciąży jest jednym z markerów aberracji chromosomalnych obok niedomykalności zastawki trójdzielnej. W dalszych trymestrach ciąży badanie dopplerowskie ocenia przepływ w tętnicach pępowinowych oraz mózgowych płodu, co ułatwia diagnostykę zaburzeń wzrostu wewnątrzmacicznego. Badanie to umożliwia także ocenę przepływu w tętnicach macicznych głowicą endowaginalną lub przezbrzuszną, stosowane jest w monitorowaniu i diagnostyce nadciśnienia tętniczego, rzucawki oraz ograniczonego wewnątrzmacicznego wzrastania płodu.